Category: Fågeldöden

Norrören 070620

Norrören är en knappt 2 ha stor ö i Pukaviksbukten, 4-500 m från ett stort sommarstugeområde med stor campingplats. Sweden Rock Festival hålls årligen i detta område. På Norrören finns en stor skrattmåskoloni på kanske 1500 par och en koloni kentska tärnor kanske 70-80 par. Ön är klassad som fågelskyddsområde och har landstigningsförbud under häckningstid. [...]
Read Full Article

Norraskär 070605

Jag har återvänt till Norraskär dels för att kolla vad som kan ha hänt sedan sist, för 14 dagar sedan. Men även för att dokumentera nedbrytningen av de döda fåglarna och visa hur snabbt de blir riktigt svåra att upptäcka. Dessutom är de flesta som vistas i skärgården laglydiga människor och respekterar landstigningsförbudet under häckningstid. [...]
Read Full Article

Norraskär 070522

Som exempel på hur det kan se ut en vanlig dag på jobbet. Norraskär ingår i en ögrupp som heter Gruarna och ligger i Valjeviken mellan Sölvesborg och Åhus, på skånska sidan. Öarna är någon ha stora vardera, låga sandrevlar med mycket stenblock och gräs/ört vegetitation. Man kan vada mellan öarna vid lågvatten. På Norraskär [...]
Read Full Article

Skaftö 070506

På uppdrag av länsstyrelserna i K och M-län samt Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och i samarbete med docent Lennart Balk och hans medarbetare inventerar jag och samlar in biologiskt provmaterial i skärgården. Under senare år har jag noterat att det blir allt vanligare med ägg från olika arter i samma bo. Vanligast är blandade äggkullar [...]
Read Full Article

Vollholmen 070328

Kör ut en första tur för året i skärgården för att göra ett par stickprov om hur läget kan tänkas vara. Hittar 4 döda gråtrutar och en gravand samt en sjuk gråtrut som försöker resa sig när jag kommer, men kan inte utan blir hjälplöst liggande. Kontaktar Roland Mattson på SVA och frågar om han [...]
Read Full Article

Norrören 060925

En stor skrattmåskoloni finns på ön Norrören i Pukaviksbukten i Blekinge. Jag har försökt att grovt uppskatta antalet par skrattmåsar och hamnar någonstans mellan 1200-1500. När jag inventerar fågeldöd vill jag inte gärna gå in i fågelkolonier under pågående häckning så jag inventerar när fåglarna flyttat bort efter häckningen. Jag tror att även ca. 50 [...]
Read Full Article

Långören Pukaviksbukten 060630

Samlar in rötägg från knölsvanar. Dessa skall skickas för undersökning dels hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, dels Stockholms Universitet. Jag har noterat att knölsvanarna i Blekinge och Nordöstra Skåne lyckas mycket dåligt med sina häckningar. Många får inte ut några ungar över huvud taget och andra endast någon eller några. Kullar om 6-7 ungar är [...]
Read Full Article