Category: Naturobservation

080704

Jag kontaktade ansvariga för natura 2000 och reservatsbildning på länsstyrelserna i G-H-K och M-län och redogjorde för händelsen och föreslog spillningsinventering av räv, grävling och vildsvin i hagmarksreservat och natura 2000 områden i första hand Kanske även kolla spybollar från kattuggla? En av anledningarna till skyddet av dessa naturtyper är ju bland annat skyddet för [...]
Read Full Article

Stenstugan 080621

Jag gick en runda runt Stenstugan och hittade 2 nya ekoxehuvuden ekoxefesten tycks vara inne i slutfasen. Jag har letat efter en grävlingtoalett i flera veckor, i dag hittade jag den en halvmeter från den lilla skogsvägen ganska väl gömd i gräset vid sidan av vägen. Man ser direkt skalbaggsrester i dynghögen. Jag tänker låta [...]
Read Full Article

Ronneby 080604

Jag hittade ett 10-tal döda ekoxar längs en liten skogsväg intill en hagmark vid Stenstugan i Ronneby. Huvudena avbitna och bakkroppen uppäten. Ekoxarna låg spridda längs en liten skogsväg på en sträcka av kanske 60 m. Vägen är två hjulspår med kortklippt gräs vid sidorna och kreatursstängsel längs bägge sidor. En levande ekoxe hanne satt [...]
Read Full Article

Stora Gru 070525

I ett gråtrutbo med 3 ungar på ön Stora Gru, som ligger mellan Sölvesborg och Åhus hittades en halv liten minkunge. Sedan 2000 har jag inte sett någon levande mink i de skärgårdsavsnitt där jag rör mig. Huvudsakligen ytter och mellanskärgården. Jag vet att det finns men då strandnära eller på de större öarna. Men [...]
Read Full Article